การบินไทย เปิดรับนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย 1เม.ย.นี้

UploadImage

อยากเป็นนักบินของการบินไทย โอกาสมาถึงแล้ว โดยสายการบินไทย  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป สอบคัดเลือกเป็น”นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย” เริ่มรับสมัครวันที่ 1 เมษายนนี้ผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
 
7 ขั้นตอนการสอบ 
 
1. สอบข้อเขียน ทดสอบความรู้พื้นฐานของการเป็นนักบิน
2. ทดสอบความพร้อมของร่างกาย 
3. สอบสัมภาษณ์กับกัปตันการบินไทย
4. สอบ Aptitude Test รอบแรกกับ Professor : Written test
5. สอบ Aptitude Test รอบสองกับ Professor : Teamwork Exercise
6. สอบ Aptitude Test รอบสามกับ Professor : Individual
7. สอบจิตวิทยาการบิน 
 
รับสมัครวันที่ 1-18 เมษายน 2557 ผ่านทางระบบ Online