โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี (ChEPS)มจพ.รับเรียนป.โท มีทุนให้

UploadImage

โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี (ChEPS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
ประจำปีการศึกษา 2557 


โดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

โครงการนี้มีทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษา 3 ประเภท

 
 
The tuition fees are 250,000 baht per year (or 500,000 baht for the two-year enrollment). ChEPS offers scholarships to qualified students who are enrolled in our program. Three kinds of scholarships are available,