โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี (ChEPS)มจพ.รับเรียนป.โท มีทุนให้

UploadImage

โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี (ChEPS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
ประจำปีการศึกษา 2557 


โดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

โครงการนี้มีทุนการศึกษามอบให้แก่นักศึกษา 3 ประเภท

 
 
The tuition fees are 250,000 baht per year (or 500,000 baht for the two-year enrollment). ChEPS offers scholarships to qualified students who are enrolled in our program. Three kinds of scholarships are available, namely Full, Half, and Soft-Loan as follows:
 
1. Full Scholarships - The full tuition fee is waived.
 
2. Half Scholarship - Half the tuition fee is waived, while the remaining 125,000 baht per year must be paid by the students upon enrollment. In other words, for the two years in the program, the student will have paid 250,000 baht upon graduation.
 
3. Soft-Loan - Students must pay half the tuition fee of 250,000 year (two-year) and are required to pay back the remaining 250,000 baht (two-year) upon graduation in monthly installments amounting to 10% of their salaries with free interest.
 
Please note that monthly stipends are not available except for needy students under very special circumstances or those being sponsored by the industry.
 
โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.chemeng.kmutt.ac.th/cheps

ผู้สนใจสมัครได้ทุกวันในเวลาราชการ 

Comments