ประกวดคัดลายมือไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว

UploadImage

สกศ.จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย โดยจัดประกวดการคัดลายมือ หัวข้อ   "ทศพิธราชธรรม"   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายเอนก เพิ่มวง