RBRU : อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี เป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่ ผู้ที่บวชในโครงการพระภิกษุนวกะราชภัฏอุดมพลังความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระครูสุจิตกิตติวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอมะขาม เจ้าอาวาสวัดบ้านอ่าง เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ อุโบสถ วัดบ้านอ่าง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

Comments