รับตรง คณะนิติศาสตร์ มอ. ปี 55

UploadImage


        วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวรับตรงของม.สงขลานครินทร์มาฝากค่ะ คือโครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2555

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6
2. ต้องมีเกรดเฉลี่ย ม.4 และ ม.5 ไม่น้อยกว่า 3.00
3. ต้องมีผลการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ
TOFEL paper-based 500 หรือ
TOFEL computer-based 173 หรือ
TPFEL internet-based 61 หรือ
IELTSระดับ 5 หรือ
ผลการสอบวัดผลทางภาษาจีน HSK ระดับ 4 หรือ
มีแต้มระดับคะแนนผลสอบทางภาษา PSU GET (เฉลี่ยทุกทักษะ) 70% หรือ
CU TEP (เฉลี่ยทุกทักษะ) 60%
โดยผ่านการทดสอบมาไม่ถึง 2 ปี นับจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 
จำนวนรับเข้าศึกษา 10 คน
 
การสมัคร
1. สมัครโดยตรงผ่านงานรับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. สมัครทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าถึง
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ปณ. 56 ไปรษณีย์คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
3. ใบสมัครสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ http://www.law.psu.ac.th
 
 
***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานรับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 074-282516
โทรสาร 074-282599
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 20 ต.ค. 54

Comments