ความสำคัญของภาษาจีนในประเทศไทย

ความสำคัญของภาษาจีนในประเทศไทย

UploadImage


จากข่าวล่าสุดที่กระทรวงศึกษาธิการทำแผนการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นวิชาเสริมเพิ่มเติม เริ่มตั้งแต่ ป.3 กำหนดนักเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน ระดับมัธยมเน้นฟัง พูด ส่วน ม.ปลายต้องคล่องทั้งพูด อ่าน เขียน ส่วนครูยกระดับเทียบเคียงเจ้าของภาษา

หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าทำไมนักเรียนจะต้องเรียนภาษาจีน และภาษาจีนนั้นมีความสำคัญอย่างไร???
 
หลังจากที่รมว.กระทรวงศึกษาธิการประกาศโครงการ English Speaking Year 2012 ออกไป หลายคนคงเริ่มให้ความสำคัญกับการเรียนภาษากันมากขึ้น นั่นเพราะภาษาถือเป็นบันไดที่จะทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จและเป็นประตูเชื่อมออกไปสู่ต่างประเทศได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งได้กลายมาเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน ทุกประเทศร่วมถึงประเทศไทยต้องพร้อมรับการเข้ามาของประชาคมอาเซียนในปี 2558
 
หลายคนมองเพียงภาษาอังกฤษ จริงๆ แล้วภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เด็กรุ่นใหม่ต้องรู้และพูดกันได้อยู่แล้ว แต่ปัจจุบันถ้าใครสามารถพูดภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ นั่นคือข้อได้เปรียบและกลายเป็นจุดแข็งในทันที ภาษาจีนเป็นอีกภาษาที่คนทั่วโลกใช้กันมากรองลงมาจากภาษาอังกฤษ เหตุใดจึงมีคนใช้ภาษาจีนเยอะและกลายเป็นภาษาที่คนสนใจอยากจะเรียนกันมากขึ้น คำตอบไม่ใช้เพราะประเทศจีนมีประชากรเยอะเพียงอย่างเดียวแต่เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีการคาดการณ์ว่าจีนจะแซงเป็นเจ้าเศรษฐกิจโลกแทนที่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาในปี 2020 อย่างแน่นอน นอกจากนี้จีนยังมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 ซึ่งจะเข้ามามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกในด้านการลงทุน อีกทั้งการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน+3 ซึ่งจะมีผลต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตทะเลจีนใต้ ได้แก่ ประเทศเวียนนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และประเทศไทย ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศจีนกำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนในอนาคต
 
                สำหรับการศึกษาภาษาต่างประเทศปัจจุบันในประเทศไทยนั้น เราจะเห็นได้ว่าภาษาจีนกลางได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการที่ภาษาจีนกลางได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การติดต่อทำธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ที่มีอัตราส่วนทางการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
 
               อย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์โดยรวมของการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนนั้นยังไม่สามารถเรียกว่าประสบความสำเร็จเท่าใดนัก ทั้งนี้เพราะเหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหลายประการ อันได้แก่ การขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การขาดหลักสูตรและนโยบายในการจัดการการเรียนการสอนภาษาจีนกลางที่ชัดเจนและดีเพียงพอ และปัจจัยที่เกี่ยวกับความพร้อมของตัวผู้เรียนเอง
 
                ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยหวังว่าการส่งเสริมการศึกษาภาษาจีนกลางของรัฐบาลในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และมีการวิจัยการเรียนการสอนอย่างจริงจังเพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ สามารถนำมาใช้อ้างอิงเพื่อช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เรียนและผู้สอนมือใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
เรียบเรียงข้อมูลโดย อติภา พิสณฑ์
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

ข้อมูลจาก GotoKnow


Comments