อัพเดต โครงการรับตรงศิลปากร ปี 2555

อัพเดต !! โครงการรับตรงศิลปากร ปี 2555
 
หลังจากที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครโครงการรับตรง โควตาพิเศษ ไปเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจึงนำระเบียบการอย่างเป็นทางการ มาให้น้องๆ ได้พิจารณาก่อนการสมัครอีกครั้งค่ะ
 
โควตาพิเศษ ม.ศิลปากร จะเปิดรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เนตที่  http://www.quota.su.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 14 ตุลาคม 2554  นี้  โดย มีองค์ประกอบในการพิจารณาคือ คะแนนจากการสอบ GAT /PAT ในเดือน ตุลาคม 2554 และ คะแนนการสอบ 7 วิชาหลักจากการจัดสอบของ สทศ. ในเดือน มกราคม 2555 
 
ซึ่งในส่วนค่าน้ำหนักของแต่ละวิชาการสอบ 7 วิชาหลัก แต่ละคณะที่เปิดรับ จำนำมาคิดในสัดส่วนค่าน้ำหนักที่แตกต่างกัน  ยกตัวอย่างเช่น

คณะอักษรศาสตร์  คิดค่าน้ำหนัก วิชาหลักเพียง 3 วิชา คือ วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คิดค่าน้ำหนักวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  วิชาละ 20%  ไม่คิดคะแนนวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คิดค่าน้ำหนักวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  เคมี  ไม่คิดวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา และชีววิทยา

 
 UploadImage
 
คณะที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะค่ะ รายละเอียดทั้งหมด น้องๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบข่าว  และเพื่อให้สามารถเตรียมตัวสอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  น้องๆควรศึกษารายละเอียดและระเบียบการการสมัคร เงื่อนไขต่างๆให้เข้าใจก่อนการสมัคร  จะได้ไม่เสียเวลาค่ะ
 
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
ณัฐตินัน วรรณารักษ์
เอกสารประกอบข่าว

Comments