SPU : ร่วมยินดี เด็กเก่ง นักศึกษาศิลปะการแสดง ม.ศรีปทุม ได้รับคัดเลือก

UploadImageขอแสดงความยินดีกับน้องก้าว ฐานชนม์ ยาวิละ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น Presenter เสื้อผ้าและเครื่องประดับวัยรุ่น จากแบรนด์สุดชิค "HMONG" งานนี้นักศึกษาได้เป็นแบบใน Collection ล่าสุดของแบนรด์ เมื่อเร็วๆนี้ อีกหนึ่งผลผลิตจาก PA58 SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้แล้ววันนี้ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา9.00 - 17.00 น. โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 หรือ 08 4751 2900-15 www.spu.ac.th