SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU รับขวัญถุงกาชาด ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สานต่อพ

UploadImage
ผู้แทนนักศึกษากลุ่ม Staffs คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 5 คน เข้ารับขวัญถุงกาชาด   “โครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ จากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เพื่อนำไปดำเนินการโครงการขอทำดีเพื่อแผ่นดิน "บริหาร ศรีปทุม ฝายจำลอง สืบสานพระราชกรณียกิจ"ต่อไป ณ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 23 สถาบันเข้าร่วม นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ในหัวข้อ “จิตอาสากับสภากาชาดไทย” ด้วย
 #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะบริหารธุรกิจSPU
UploadImageUploadImageUploadImage

Comments