เรียนMBAที่UKกับทุน50%

UploadImage

Leeds University Business Schoolเสนอให้ทุนประจำปี 2017-2018 จำนวนมากแก่ผู้สมัครต่างชาติและในประเทศ เพื่อไปเรียนโปรแกรมปริญญาโทบริหารธุรกิจแบบเต็มเวลา โดยทุนมีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียนครึ่งหนึ่ง เปิดรับใบสมัครถึง 30 เมษายน 2017
         มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1904 ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในUK มีชื่อเสียงด้านการสอนและการทำวิจัย และยังติดท็อป 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก ตอนนี้วิทยาลัยธุรกิจของมหาวิทยาลัย หรือLeeds University Business School กำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุน MBA Excellence Scholarship ประจำปีการศึกษา 2017-2018 มีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 50%
        ผู้สมัครที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ต้องแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แต่หากยังไม่ได้สอบภาษาอังกฤษ ก็อาจสมัครเรียนMBAกับLeeds ก่อนที่จะทำการสอบก็ได้เช่นกัน โดยหากเป็นผู้ไม่มีประสบการณ์การทำงานอาจถูกเรียนดูคะแนน GMAT ส่วนภาษาอังกฤษจากสถาบันต่าง ๆ มีเกณฑ์กำหนดไว้ดังนี้
        IELTS: Overall 6.5 with no less than 6.0 in each section
Pearson Test of English (PTE) Academic: 64 on PTE Academic, with at least 60 in each of the skills
Cambridge Advanced English (CAE): Grade C or above
TOEFL iBT: At least 92 overall with a minimum of 21 in Listening, 21 in Reading, 23 in Speaking and 22 in Writing.
         ในการพิจารณาผู้สมัคร จะมีการประเมินผลงาน 2  อย่าง คือจากใบสมัครและจากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ขอทุนต้องแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน(มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี) รวมถึงความสามารถหรือความพร้อมในการเข้าศึกษาโปรแกรมนี้
          ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายในเดทไลน์ 30 เมษายน 2017 โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง..,
Scholarship Link

โดยmr.sk@inter 

Comments