ทุนวิจัยจำนวนมากจากVolkswagenStiftung

UploadImage

มูลนิธิ Volkswagen ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิชาการในทุก ๆ สาขาวิชามากว่า 50 ปี เป็นมูลนิธิที่ก่อกำเนิดมาจากบริษัทผลิตยานยนต์ Volkswagen ในช่วงปี 60 

ปัจจุบันเป็นองค์การอิสระแห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี มีการให้ทุนทำวิจัยในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

มีโครงการทุนมากมายสำหรับนักวิจัยนานาชาติและโครงการระหว่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับมูลนิธิ Volkswagen และทุนสนับสนุนด้านวิชาการ สามารถอ่านได้จากในเวบไซต์

The VolkswagenStiftung has been supporting scientific projects of all fields of study for more than 50 years. Emerged out of the Volkswagen automobile manufacture in the early 60s, the foundation is nowadays one of Germany’s largest independent and non-profit associations. It provides funding for future-oriented research in humanities, social sciences, technology or natural science. There are also numerous programmes for international researchers and transnational projects. For example it contemporary funds a research about the effect of the use of renewable energies in Thailand on local farmers.


https://www.volkswagenstiftung.de/en.html 
https://www.volkswagenstiftung.de/…/international-focus.html
ที่มาและดูข้อมูลที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ DAAD Thailand

โดยtui sakrapee 

Comments