ทุนเรียนฟรีหลายสาขาที่ปักกิ่ง

UploadImage

Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences (GSCAAS)มหาวิทยาลัยดังด้านเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งของจีน เปิดให้ทุนฟรีค่าธรรมเนียม และค่าเรียนแก่ผู้สมัครต่างชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและสูงกว่า โดยต้องใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
            GSCAAS เป็นสถาบันอุดม