ทุนเรียนฟรีหลายสาขาที่ปักกิ่ง

UploadImage

Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences (GSCAAS)มหาวิทยาลัยดังด้านเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่งของจีน เปิดให้ทุนฟรีค่าธรรมเนียม และค่าเรียนแก่ผู้สมัครต่างชาติ ทั้งระดับปริญญาโทและสูงกว่า โดยต้องใช้ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
            GSCAAS เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่โฟกัสในระดับบัณฑิตศึกษา หรือGraduate education (Agency No.82101) และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม First-class graduate schools ในประเทศจีน เพราะมีศักยภาพในการแข่งขันด้านศาสตร์การเกษตรค่อนข้างสูง ช่วงนี้มีข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เมื่อมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครชิงทุนGraduate School of CAAS Scholarships for International Students in China, 2017 ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและทุนดูงานวิชาการ ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ Natural Science, Engineering, Agriculture and Management Science โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาหรือนักวิชาการที่มีผลงานโดดเด่น
          ผลประโยชน์ที่ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับ
-Application fee
Master Student / Ph.D. Student: 600 Yuan/person
Visiting Student/Senior Visiting Student: 400 Yuan/person
-Tuition
Master Student / Visiting Student: 30,000 Yuan/person/year
D. Student /Senior Visiting Student: 40,000 Yuan/person/year
         โดยค่าเรียนจะจ่ายในช่วงเริ่มต้นของปีการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ได้ทุนต้องรับผิดชอบเอง ประกอบไปด้วย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ  
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติจีน
-สุขภาพดี และเต็มใจอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และกฎหมายของจีน
-ทุนระดับป.โท ต้องจบปริญญาตรี และอายุต่ำกวว่า 35 ปี
-ทุนระดับป.เอก ต้องจบปริญญาโท และอายุต่ำกว่า 40 ปี
-ทุนVisiting Scholar เรียนระดับปริญญาตรีมาอย่างน้อย 2 ปี อายุต่ำกว่า 35 ปี
-ทุน Senior Visiting Scholar จบปริญญาโท หรือเป็นอาจารย์ระดับรองศาสตรจารย์ หรือสูงกว่า อายุต่ำกว่า 40 ปี
          ผู้สนใจส่งหลักฐานในการสมัคร ภายใน 31th December 2016 สำหรับภาคการศึกษา Spring semester และภายใน April 30th, 2017 สำหรับภาคการศึกษาAutumn semester โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้
Application Form
Scholarship Link

Comments