ทุน100ล้าน! ม.เวสเทิร์นให้เรียนต่อ

UploadImage

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร สาขาสัตวแพทยศาสตร์ มูลค่า 100 ล้านบาท

การให้ทุน
- รับเข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์
- ทุนการศึกษาต่อปริญญาตรี โท เอก สาขาสัตวแพทยศาสตร์ / สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
 - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์
- มีความสนใจงานวิชาการและการสอน (หากมีประสบการณ์วิชาการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

ติดต่อสอบถาม
0 2563 5252 / 08 8585 2076 / 08 9486 8883
อีเมล hrwestern@western.ac.th

ทุน100ล้าน!ม.เวสเทิร์นให

ที่มา - https://www.facebook.com/wtuworks?fref=ts
http://www.western.ac.th/


โดยtui sakrapee 

Comments