วิธีการสมัครเข้าเรียนป.ตรี ป.โท ในฮอลแลนด์

วิธีการสมัครเข้าเรียนป.ตรี ป.โท ในฮอลแลนด์ 

UploadImage

ใกล้เข้ามาแล้วนะครับ กับการเปิดรับเรียนต่อของมหาวิทยาลัยในฮอลแลนด์ เนื่องจากจะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ก็ถือว่าไม่ยาก แถมมีที่ปรึกษาประจำอยู่ในประเทศไทยเราโดยเฉพาะ ไปดูกันเลยครับว่า การเตรียมพร้อมและการสมัครจะมีขึ้นตอนอย่างไรบ้าง...

1. เตรียมตัวหาข้อมูล เตรียมฟิตภาษาอังกฤษ เตรียมเอกสารให้พร้อม มหาวิทยาลัยในฮอลแลนด์เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อที่จะเปิดเรียนเดือนกันยายนปีถัดไป เอกสารที่ต้องใช้โดยทั่วไปได้แก่

a. วุฒิการศึกษาที่จบมา (ม.6 หรือ ปริญญาตรี) หรือจดหมายรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่
b. เอกสารแสดงผลการเรียน (transcript)
c. ประวัติย่อส่วนตัว (resume)
d. จดหมายอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงอยากเรียนวิชานี้ ความยาว 300-400 คำ (motivation letter)
e. หนังสือเดินทาง
f. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL internet based 60 หรือ IELTS 5.0 สำหรับการเรียน preparation course และ TOEFL 80 หรือ IELTS 6.0 สำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
g. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วสำหรับทำวีซ่าเชงเก้น
h. สูติบัตร (ใบเกิด) และเอกสารการแปลสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ

2. เข้าไปเช็คฐานข้อมูลโปรแกรมการศึกษาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศเนเธอร์แลนด์

ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และคอร์สระยะสั้น ในทุกสาขาวิชา และทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ที่ study finder โปรแกรมการศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูลนี้ล้วนเป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์แล้ว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม นัฟฟิคเนโซสามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้ ส่วนการเรียนปริญญาเอก เป็นการทำงานวิจัยให้มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องเสนอโครงการเข้าไปคุยกับอาจารย์ ไม่มีเกณฑ์รับสมัครตายตัว แต่มหาวิทยาลัยบางแห่งมีเปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิจัยอยู่แล้ว นักศึกษาสามารถเช็คจากในเว็บของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ตลอด

3. เมื่อเลือกสาขาวิชาที่คุณสนใจ และมหาวิทยาลัยที่คุณจะสมัครแล้ว สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยโดยอัพโหลดเอกสารการสมัครเข้าไปในระบบของมหาวิทยาลัยนั้นๆ บางมหาวิทยาลัยจะแนะนำให้คุณสมัครผ่านเว็บไซท์ www.studielink.nl ซึ่งเป็นเว็บกลางในการสมัครมหาวิทยาลัยในฮอลแลนด์

4. หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร ใบสมัคร หรือรายละเอียดอื่นๆให้ติดต่อโดย