เปิดให้ทุนระดับป.โทโครงการTAIST-Tokyo Tech

เปิดให้ทุนระดับป.โทโครงก

สำนักงานพัฒฯาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) ประเทศญ