แจกทุน-เรียนต่อป.โทที่นิด้าปี59

แจกทุน-เรียนต่อป.โทที่นิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
โดยรับสมัครทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษ


สมัครสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)


-ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 1 และ 2 

-ทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทที่ 3

เริ่มสมัคร ออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2559

สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://edserv.nida.ac.th/main/th/admission/regular

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-7273365-73


ข้อมูลการรับสมัคร พร้อมข้อมูลทุนการศึกษา

ปริญญาโทภาคปกติ บัดนี้ - 25 ธ.ค. 58

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1)บัดนี้ - 12 ก.พ. 59

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2)บัดนี้ - 12 ก.พ. 59

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3)บัดนี้ - 12 ก.พ. 59

LA (Internatonal Program)Scholarship Now - Feb 12, 2016

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงานบัดนี้ - 12 ก.พ. 59

MBA (English Program) Now - Nov 25, 2015

MBA (English Program) Scholarship 2 Now - Dec 4, 2015

Economics (English as medium of instruction) Scholarship Now - May 15, 2015

.......................................
ที่มา-
http://edserv.nida.ac.th/main/th/admission/regular และ Nida Edserv
ภาพประกอบจาก Nida Thailand
 

Comments