รัฐบาลเกาหลีใต้แจกทุนปริญญาตรีปี2559

UploadImage

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดโครงการทุนการศึกษา สำหรับระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559 (2016 KGSP Graduate Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างมิตรประเทศ
 
ผู้ที่สนใจเข้าสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการสมัครทุนตามและติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและ http://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/selectBoardList.do?bbsId=BBSMSTR_000000000714
 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารมายังที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย  พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี (ป.ตรี) 2016”
 
ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ TBA
วันสัมภาษณ์วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558
ประกาศผลผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558
 
หมายเหตุ
1.ประกาศนี้แจ้งให้ทราบเฉพาะผู้สมัครที่เลือกสมัครทุนฯ ประเภท “via Embassy” เท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้คำตอบใดๆ เกี่ยวกับ การสมัครประเภท “via Regional Universities” เนื่องจากมีกำหนดการรับสมัครที่แตกต่างกัน
2.สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี จะไม่มีการคืนใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ทั้งเอกสารตัวจริงและเอกสารสำเนาที่ใช้ประกอบการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ผู้สมัครจึงควรทำสำเนาเก็บไว้ต่างหากเพื่อตัวท่านเอง
3.กรุณาศึกษาคู่มือการสมัครและเอกสารแนบอื่นๆอย่างละเอียด การกรอกข้อมูลใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์หรือการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนอาจส่งผลในการคัดเลือก
4. หากผู้สมัครประสงค์จะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯจะไม่ยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์ จึงขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2558

Comments