เปิดมอบทุนให้นศ.ไทย ปริญญาโท-เอกหนุนค้นคว้าวิจัย

  เปิดมอบทุนให้นศ.ไทย ปริญญาโท-เอกหนุนค้นคว้าวิจัย

UploadImage


   นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ต้องการทุนการศึกษาเพื่อการค้นคว้าวิจัย ยังมีโอกาสยื่นขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ซึ่งเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557 อยู่ในขณะนี้

หากนิสิตนักศึกษาปริญญาโทและปริ
ญญาเอกผู้ใดสนใจ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2557

ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎ
ร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กทม. 10300 หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระราม 6

ดูข้อมูลความเคลือนไหวได้จาก
http://goo.gl/wfYjur


Comments