กู้เงิน ธกส

กู้เงิน ธกส ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านแอพวันนี้

กู้เงิน ธกส

เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงิน
ไม่กำหนด

ไม่ใช่เกษตรกรกู้เงิน ธกส ได้ไหม? 

ธกส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นธนาคารที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้กับเกษตร กลุ่มเกษตร และสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ และเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับให้ครอบครัวเกษตรกรชาวไทย แต่ปัจจุบันธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดให้กับบุคคลทั่วไป แม้ไม่ใช้เกษตรกรก็ตาม โดยมีเงินกู้เงิน ธกส หลากหลายประเภท เพื่อรองรับความต้องการของขุคคลทั่วไปได้มากขึ้น ซึงเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถกู้เงิน ธกส ได้มากขึ้น เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เงินกู้ ธกส ให้กับบุคคล และผู้ประกอบการ ผู้สนใจสินเชื่อเงินด่วน ธกส สามารถทำการขอกู้เงิน ธกส ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งทางสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทางเว็บไซต์ และทางแอพพลิเคชั่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กู้เงิน ธกส ผลิตภัณฑ์ไหนน่าสนใจพร้อมบอกจุดเด่น

การกู้เงิน ธกส สามารถทำได้ทั้งคนที่เป็นเกษตรกรและเป็นลุกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เกษตร โดยสินเชื่อ ธกส ล่าสุดได้มีประเภทสินเชื่อให้เลือก ได้แก่ 

  1. สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เหมาะกับบุคลทั่วไปที่ต้องการนำเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส 4% ต่อปี 
  2. สินเชื่อเงินกู้เงิน ธกส สำหรับการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ให้วงเงินกู้สูง เหมาะกับบุคลคนทั่วไปที่ต้องการเงินทุนเพื่อทำธุรกิจ 
  3. สินเชื่อเงินกู้เงิน ธกส ธุรกิจรายย่อย เหมาะกับคนที่ทำอาชีพอิสระ ต้องการเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยสินเชื่อเงินด่วน ธกส จะให้วงเงินตามความจำเป็นในการใช้เงินกู้ ซึ่งพิจารณาจากรายได้ รายจ่าย และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้สมัคร 

ธกส ปล่อยสินเชื่อล่าสุดสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เกษตรกร หากต้องการหรือสนใจกู้เงิน ธกส สามารถเขาไปติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศไทย 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนกู้เงิน ธกส

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีผลิตภัณฑ์เงินกู้ ธกส หลากหลายประเภท และหลากหลายโครงการเพื่อบริการลูกค้า ซึ่งเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ใช้เกษตร หรือทำอาชีพเกษตรสามารถกู้เงิน ธกส ได้ แต่การจะกู้เงิน ธกส นั้น ผู้สมัครจะต้องรู้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการให้เงินกู้ ธกส ก่อน ซึ่งการจะกู้เงิน ธกส ได้นั้น ผู้กู้จะต้องขอสินเชื่อเพื่อการเกษตร หรือประกอบธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน และก่อนที่จะไปกู้เงิน ธกส ผู้สมัครจะต้องไปขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกลูกค้าก่อน ซึ่งแตกต่างจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินทั่วไปที่สามารถเข้าไปขอสินเชื่อได้เลย และการจะไปขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้กู้จะต้องไปทำที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ ซักถาม พูดคุยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเงินด่วน ธกส และจะเลือกสินเชื่อเงินด่วน ธกส ที่เหมาะสมให้กับลูกค้ามากที่สุด 

ตัวเลือกทางการเงิน

agoda ktc บัตรเครดิตส่องท่องเที่ยวรีบสมัครเลย
เงินเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 16% ต่อปี
อายุ
20 ปีขึ้นไป
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
cardx up2me สิทธิพิเศษสุดคุ้มกับเงื่อนไขสมัครง่าย
เงินเดือน
15,000 บาทต่อเดือน
ดอกเบี้ย
สูงสุด 16% ต่อปี
อายุ
20-70 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top