ปฏิทินรับตรง วิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชนก ปี 55

UploadImage         สำหรับน้องๆ ที่รอคอยกำหนดการสอบตรงของสถาบันพระบรมราชชนก วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2555 มาฝากกันค่ะ 


กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2555
ธันวาคม2554
เป็นต้นไป

 สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
2. การลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
15 มกราคม 2555
ถึงวันปิดรับสมัคร
(10 กุมภาพันธ์ 2555)

 
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
3. การรับสมัคร
  • เลือกได้ไม่เกิน 4 อันตับ
  การชำระเงินค่าสมัคร
  • อันดับแรก 100 บาท
  • อันดับต่อไป อันดับละ 50 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
2-10 กุมภาพันธ์ 2555

 
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
 

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
4. การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2
  การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
15-17 กุมภาพันธ์ 2555
 
๏ เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th   
๏ งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
  โทรศัพท์ : 0 2590 1821
  โทรสาร   : 0 2590 1830
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่1
22 กุมภาพันธ์ 2555
 
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง  
6. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ไปตรวจร่างกาย
ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการก่อนวันสัมภาษณ์ และให้นำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันสัมภาษณ์
22-24 กุมภาพันธ์ 2555
 
โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ทุก รายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
7. การตรวจสอบคุณสมบัติ รอบที่ 1
  • ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
• ยื่นผลการตรวจร่างกาย
  การสัมภาษณ์
  • เข้าสอบสัมภาษณ์
25 กุมภาพันธ์ 2555
 
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
28 กุมภาพันธ์ 2555
 
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง  
9. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่1
 
ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
28 กุมภาพันธ์ 2555
ถึง
1 มีนาคม 2555

 
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2
5 มีนาคม 2555
 
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง  
11. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ไปตรวจร่างกาย
ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการก่อนวันสัมภาษณ์ และให้นำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันสัมภาษณ์
6-9 มีนาคม 2555
 
โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ทุก รายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
12. การตรวจสอบคุณสมบัติ รอบที่ 2
  • ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
• ยื่นผลการตรวจร่างกาย
  การสัมภาษณ์
  • เข้าสอบสัมภาษณ์
10 มีนาคม 2555
 
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
13. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
13 มีนาคม 2555
 
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง  
14. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่2
 
ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
13-15 มีนาคม 2555
 
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15. การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเอง
ภายใน
29 มีนาคม 2555

 
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16.

การรายงานตัวเข้าศึกษา
การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
การปฐมนิเทศ
4 มิถุนายน 2555
 
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
17. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
11 มิถุนายน 2555
 
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา


ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 81,369 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 09 ธันวาคม 54 เวลา 13:58:44 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 26 เม.ย. 60
content Middlesex ของ UK เป็นมหาลัยน้องใหม่ที่ดีสุดใน 2017 จ้า
Middlesex University มีค่าเรียน 2017-2018 พร้อมทุนด้วยนะ
content SPU : บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “เทคนิคการนำโปร
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายเสริมในรายวิชา ACT 431 การตรว
content SPU : ทำไมจึงเลือกเรียน D.B.A ที่ SPU
ดร.เพ็ญจันทร์ เมตุลา รองผู้อำนวยการห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเจอิเล็คทริค และโค้ชอิสระ ศิษย์เก่าหลักสูต
content SPU : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) คือกุญแจสำคัญในการสร้างธุรกิจใ
“ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์” นักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
content SPU : ม.ศรีปทุม เข้มข้น..!การประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมผู้ประเมินค
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้มข้นและให้ความสำคัญกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมห
content SPU : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษานิติศาสตร์ ม. ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนัก
คำค้นหา