เปิด6อุปสรรคการทำงานครูไทย สอนหนัก ขาดจิตวิญญาณ ไร้ทักษะICT

UploadImage

เปิด 6 อุปสรรคการทำงานครูไทย เมื่อการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ไม่เหมือนเดิม พบปัญหาครูถูกเบียดเวลาสอน จำนวนครูไม่เพียงพอ ขาดทักษะไอที ขณะที่ปัจจัยส่งเสริมการทำงาน 39% ต้องการยกระดับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศิษย์ นักวิชาการชี้ ครูเกือบ 100% เน้นสอนวิชา ส่งผลเด็กขาดทักษะความเป็นผู้นำ เปิด 7 วิธีพัฒนาทักษะครูไทยสู่ศตวรรษที่ 21 “รู้จักตั้งคำถาม-สอนให้เด็กคิดเป็น”
 
ดร.รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ นักวิชาการยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุ