มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเปิดรับตรงภาคปกติ-ภาคพิเศษ


UploadImage

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดปฎิทินรับตรง ภาคพิเศษ และรับตรงภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป


ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

   -กำหนดการเปิดรับและช่องทางการสอบถามข้อมูล

   -สาขาวิชาที่เปิดรับตรงภาคพิเศษ 2556

   -สาขาวิชาเปิดรับตรงภาคปกติ 2556

   -แผ่นพับแนะนำสวนสุนันทา 2554-2555

   -ชุดนักศึกษาสวนสุนันทา

   -คู่มือแนะแนวการศึกษา ปี 2554-2555

   -สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : FB สวนสุนันทา(ถามตอบสอบตรง)

Comments