สพฐ. เต้นอีกรอบให้ทบทวนการสอนศีลธรรมหลังคลิปหลุดน.ร.เปิดนมในห้องเรียน

UploadImage

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุ ทุกหน่วยต้องร่วมดูแล พร้อมเตรียมทบทวนการสอนศีลธรรมใหม่ ให้เข้มข้นขึ้น หลังมีคลิปหลุดนักเรียนเปิดหน้าอกในห้องเรียน

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงกรณีภาพหลุดนักเรียนหญิงแต่งกายคล้ายชุดเนตรนารีถอดเสื้อให้นักเรียนชายจับหน้าอกภายในห้องเรียน ว่า เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือไม่ แต่ตนเองมองว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวินัย ศีลธรรม และเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนับเป็นตัวบ่งบองว่าสังคมกำลังอ่อนแอ และเรื่องนี้เกิดมาจากองค์ประกอบหลายอย่างที่สังคมต้องช่วยกันดูแล

นายชินภัทร ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของ สพฐ. ต่อจากนี้ต้องมีการทบทวนเรื่องการสอนวิชาศีลธรรมในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นมากขึ้น ขณะเดียวกัน สพฐ.ได้จัดทำโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล หรือโรงเรียนดีศรีตำบล 6,500 โรงเรียน โดยมีรูปแบบการดำเนินการเชื่อมโยงสถาบันศาสนากับโรงเรียน ซึ่งจะเริ่มต้นพัฒนาบุคลากรฝ่ายผู้บริหาร ตัวแทนครู ร่วมกับตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่เข้ามาช่วยสนับสนุน ในการนำผู้นำศาสนา มาช่วยฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ หลังจากนั้นจะขยายผลไปยังครูผู้สอนทุกคน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมไปสู่ผู้เรียนอย่างเข้มข้นต่อไป อย่างไรก็ตามโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายผลไปยังโรงเรียนในเมืองด้วย

Comments