ม.รังสิตจับมือม.หมิงฉวน ไต้หวัน จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

UploadImage


ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยหมิงฉวนแห่งไต้หวัน จัดกิจกรรม “ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555” 

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกวดสุนทรพจน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีสัญชาติไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถด้านการเขียนเรียงความและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน เพื่อเผยแพร่การศึกษาภาษาจีนโดยใช้อักษรจีนแบบดั้งเดิม(ตัวเต็ม) และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไต้หวันแก่ผู้สนใจชาวไทย

สำหรับรางวัลการประกวดนั้น รางวัลชนะเลิศ ระดับละ 1 รางวัล  จะได้รับเหรียญรางวัลทุนการศึกษาและค่าที่พัก 1 ปีการศึกษาที่ไต้หวัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับละ 1 รางวัล จะได้รับเหรียญรางวัล ทุนการศึกษาและค่าที่พัก 1 ภาคการศึกษาที่ไต้หวัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับละ 1 รางวัล จะได้รับเหรียญรางวัลและทุนการศึกษา 1 ภาคการศึกษาที่ไต้หวัน และมีรางวัลชมเชยให้ ระดับละ 2 รางวัล ทุนการศึกษาทุกทุนสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหมิงฉวนแห่งไต้หวัน ขณะนี้มีผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 18 คนและผู้เข้าประกวดระดับมหาวิทยาลัยจำนวน 11 คน การคัดเลือกจะดำเนินการโดยกรรมการทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายไต้หวัน หลังจากคัดเลือกแล้วจะเหลือผู้เข้าประกวดระดับละ 5 คนเพื่อทำการประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ณัฐฌาภรณ์  เดชราช   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน โทร. 089 773 9970 และ  083-991-8623

Comments