โครงการรับตรงทั่วประเทศ 2556 ม.แม่ฟ้าหลวง

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ในโควตา รับตรงทั่วประเทศ 2556

กำหนดการ
รับสมัคร                                                  15 สิงหาคม - 28 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ                       12 ตุลาคม 2555
สอบข้อเขียน                                           24 ตุลาคม 2555
สอบสัมภาษณ์                                         25 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก               23 พฤษจิกายน 2555
ยืนยันสิทธ์                                              
23 พฤษจิกายน 2555 - 7 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติ
-GPAX 4 ภาคเรียน (ม.4-ม.5) ไม่น้อยกว่า 2.00

ค่าสมัคร : 300 บาท


สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 053-916103-5
E-mail: admission@mfu.ac.th
Website: http://www.admission.mfu.ac.th/

 

*ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดด้านล่างครับ*

เอกสารประกอบข่าว

Comments