SPU : มากกว่าการเรียน จากกรณีศึกษา คือได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จร

UploadImage
มากกว่าการเรียน จากกรณีศึกษา คือได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง


สมัครและลงทะเบียน ระดับปริญญาโท- เอก ปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แล้ว..!
วันนี้…จนถึง 31 พฤษภาคม 2560
รับทุนสูงสุด 50,000 บาท
*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
คลิกสมัครเรียน https://www.spu.ac.th/study/master 
รายละเอียดทุนการศึกษา https://goo.gl/vXFSlz 
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 11 อาคาร 11
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003-4 หรือ 095 5948116
www.spu.ac.th
Line : Gradspu  IG: Gradspu
Facebook www.facebook.com/spugraduateschool
https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=6098
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการSPU 

Comments