SPU : “ปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม” คณะบัญชี ม.ศรีปทุม

UploadImage
คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอนแก่น  จัดกิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม “ ณ วัดธาตุพระอารามหลวง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีจิตอาสาและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสา เก็บกวาดขยะทำความสะอาดวัด  และจัดพิธีทำบุญถวายสิ่งของและปัจจัยแด่พระสงฆ์พร้อมร่วมปฎิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณ  โดยมี พระเดชพระคุณเทพกิตติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.จรรยา พุคยาภรณ์  รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี  ณ พระอุโบสถ วัดธาตุพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #Sripatum #SPU #Dekspu #Dek60  #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPU47Years

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

Comments