RBRU : อธิการบดี มรภ.รำไพพรรณีประชุมการคัดเลือกข้าราชการคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2560 ว่าด้วยเรื่องของการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

Comments