SPU : นศ. การค้าระหว่างประเทศ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Work

UploadImage
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรม Workshop ฝึกปฎิบัติให้กับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธานัท โชติอัครศรุติ กรรมการผู้จัดการ บจก.TTC กรุ๊ป เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญจนสามารถนำความรู้ไปใช้โลกของธุรกิจ 4.0  ที่เน้นเรื่องออนไลน์ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนสินค้า จากคุณคุณเกษตรชัย บุญคง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและปฏิบัติการบริษัทไวทัล เฮลท์ โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมภายใต้แบรนด์ VHP นำผลิตสินค้าจำนวน 3 โปรดักส์ ได้แก่vital gluta ,vital slin,  vital hargo มาเป็นตัวอย่างประกอบการเรียนสำหรับการสร้างระบบการตลาดออนไลน์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ในการนี้ อาจารย์กนกรัชต์ ระย้า หัวหน้าสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารทั้งสองท่านเพื่อเป็นการขอบคุณในการร่วมสร้างนักศึกษาSPUให้เป็นมืออาชีพต่อไป ณ ห้องเรียนอาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง # การค้าระหว่างประเทศ SPU #SPU47Years  
UploadImageUploadImage

Comments