คณะวิทยาศาสตร์ มก.ให้19ทุนเรียนบัณฑิตศึกษา

UploadImage

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนในโอกาสครบรอบ 50 ปี ประจำปี 2559

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2559 คณะได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับนานาชาติ และให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 19 ทุน

ขอให้นิสิตผู้สนใจสมัครเข้ารับทุน 50 ปีคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://sci.ku.ac.th/news/3226-2

นำส่งภาควิชา ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
และภาควิชารวบรวมนำส่งงานบริการการศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559


ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนวรัตน์ สามารถ โทร . 02-562-5555 ต่อ 1042 email : fscimnr@ku.ac.th
ที่มา 
https://sci.ku.ac.th/news/3226-2


โดยtui sakrapee

Comments