การบินไทย เปิดรับนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย 1เม.ย.นี้

UploadImage

อยากเป็นนักบินของการบินไทย โอกาสมาถึงแล้ว โดยสายการบินไทย  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป สอบคัดเลือกเป็น”นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย” เริ่มรับสมัครวันที่ 1 เมษายนนี้ผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
 
7 ขั้นตอนการสอบ 
 
1. สอบข้อเขียน ทดสอบความรู้พื้นฐานของการเป็นนักบิน
2. ทดสอบความพร้อมของร่างกาย 
3. สอบสัมภาษณ์กับกัปตันการบินไทย
4. สอบ Aptitude Test รอบแรกกับ Professor : Written test
5. สอบ Aptitude Test รอบสองกับ Professor : Teamwork Exercise
6. สอบ Aptitude Test รอบสามกับ Professor : Individual
7. สอบจิตวิทยาการบิน 
 
รับสมัครวันที่ 1-18 เมษายน 2557 ผ่านทางระบบ Online เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://www.tgpilotrecruitment.com/
 
ข้อมูลทุนอื่น ๆ
ในปี 2557 นี้ ในหน้าเพจ TG Pilot Recruitment ล่าสุดได้ประกาศสถานที่จัดโครงการแนะแนวไว้ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. สำนักงานใหญ่ บมจ.การบินไทย

ข้อมูลโครงการ (อ้างอิงในปี2556)

ปี 2556 การบินไทย รับสมัครนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย ประเภทบุคคลทั่วไป โดยแบ่งเป็น 2ประเภทหลัก ๆ


1. บุคคลที่จบปริญญาตรี
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3จากมหาวิทยาลัยที่กำหนดเท่านั้น

ทั้งสองประเภทต่างกันแค่คุณสมบัติ แต่การรับสมัคร การสอบ และการประเมินผลใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด

คุณสมบัติของบุคคลที่จบปริญญาตรี
1. ชายไทย อายุไม่เกิน 30ปี (นับอายุเกิดตั้งแต่ 1ตุลาคม พ.ศ.....เป็นต้นไป) เกิดก่อนหน้าวันที่กำหนดไม่ได้เลย
2. พ้นพันธะทางทหาร
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ แต่ต้องมีใบปริญญาบัตร หรือถ้าคนที่กำลังจะจบก็ต้องมีใบรับรองจบ และถ้าจบปริญญาตรีจากต่างประเทศ ต้องนำใบเทียบวุฒิมายื่น (ใบเทียบวุฒิ ขอได้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา)
4. มีความรู้ทางภาษาอังกฤษดี (ไม่กำหนดให้ยื่นผล TOEIC หรือ TOEFL แต่หากใครมีก็ยื่นได้)
5. สุขภาพและสายตาตามเกณฑ์ของสถาบันเวชศาสตร์การบิน
6. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165เซนติเมตร (เป็นเรื่องของสรีระที่ต้องสามารถปฏิบัติการใน Cockpit ได้)
7. ไม่มีประวัติอาชญากรรม (อันนี้เป็นกฎของการเข้าเป็นพนักงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ เมาแล้วขับก็ไม่ได้)

ประเภทนักศึกษาชั้นปีที่ 3ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยที่กำหนดซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี

เหตุผล : ทำไมถึงกำหนดมหาวิทยาลัยเพียงแค่นี้  เพราะเนื่องจากการเปิดรับนักศึกษาปี 3เป็นโครงการพิเศษที่การบินไทยไม่ได้ทำทุกปี  แต่เนื่องจากมีความต้องการจำนวนนักบินมากขึ้น  จึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจมาสอบได้มากขึ้น ส่วนมหาวิทยาลัยที่กำหนดนั้น มาจากการสำรวจดูโพรไฟล์ของนักบินที่เคยสอบได้ว่าจบการศึกษาจากที่ใดมากที่สุด  ส่วนคนที่สนใจแต่ไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ พอจบปริญญาตรีก็มาสอบได้

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.50ขึ้นไป
3. เป็นชายไทย พ้นพันธะทางทหาร 
4. อายุไม่ต่ำกว่า 20ปี
5. มีความรู้ทางภาษาอังกฤษดี
6. สุขภาพและสายตาตามเกณฑ์ของสถาบันเวชศาสตร์การบิน
7. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165เซนติเมตร  
8. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

สำหรับนักศึกษาปี 3 ที่ยังเรียนยังไม่จบนั้น หากสอบผ่านทุกกระบวนการแล้ว จะให้เรียนให้จบปี 4ก่อน แล้วค่อยมาฝึกอบรมเป็นนักบิน

ติดตามข้อมูลได้ที่  http://www.tgpilotrecruitment.com

UploadImage
UploadImage 
       UploadImage

Comments