รับตรง ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 57


UploadImage
รับตรง ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2557


จำนวนการรับ
คณะครุศาสตร์ 112 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 400 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 975 คน
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 360 คน
คณะวิทยาการจัดการ 270 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 235 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 170 คน


คุณสมบัติประเภทเรียนดี
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับร้อยละ 20 แรกของแต่ละแผนการเรียน
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

คุณสมบัติประเภทความสามารถพิเศษที่จะคัดเลือก มีดังต่อไปนี้
- ประเภทกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล ยูโด มวยไทย มวยสากล เทควันโด ยกน้ําหนัก ว่ายน้ํา แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส หมากรุก เปตอง เชียร์ลีดเดอร์ ลีลาศ
- ประเภทความสามารถพิเศษ ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ ศิลปะ และ
ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา : http://www.rmu.ac.th/

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments