ตัวอย่างข้อสอบทุน สำหรับเตรียมพร้อมสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2557

UploadImage


หลังจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2557 ระดับนักศึกษาปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัย ซึ่งทีมข่าว ENN ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

วันนี้นอกจากข้อมูลการรับสมัครแล้ว ยังมีข้อมูลการเตรียมความพร้อม คือ "แนวข้อสอบเก่า" ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ เพราะจะได้รู้แนวทางในการอ่านหนังสือ รวมถึงการทบทวนความรู้ต่าง ๆ ลองเข้ามาดูกันครับ...


ข้อมูลทุนปี 2557

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น.


ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่เปิดรับ (Monbukagakusho:MEXT)

1.ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี


GuidelinePDF ApplicationPDF Admission FormPDF

2.ทุนนักศึกษาวิจัย

GuidelinePDF ApplicationPDF Study PlanPDF Admission FormPDF


หมายเหตุ

*ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป สถานทูตญี่ปุ่นจะจัดการสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้สมัครทุนนักศึกษาวิจัยและผู้สมัครทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์จะประเมินความสามารถและทักษะภาษาญี่ปุ่น

 

*ผู้สมัครทุนนักศึกษาวิจัยที่จะศึกษาสาขาญี่ปุ่นศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น วรรณคดีญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น กฎหมายญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ) ต้องเข้าสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

 

 All PDF files require the Adobe Acrobat Reader to view. Click on the below Adobe Reader icon to go to the free download site. 

* If you can not view the PDF files, it might be because your PC's Acrobat Reader does not have the Japanese font. We recommend you to install Japanese font from the following site.

http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.
html
 

Qualifying Examinations for Applicants for Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarships 2010 - Examination Questions (All PDF files)

Research students

Japanese

PDF   548KB

English

PDF   384KB

Answers

PDF   48KB
Undergraduate students

Japanese

PDF   548KB

English

PDF   384KB

Mathematics(A)

PDF   104KB

Mathematics(B)

PDF   104KB

Physics

PDF   412KB

Chemistry

PDF   192KB

Biology

PDF   296KB

Answers

PDF   144KB
College of technology students

Japanese

PDF   548KB

Mathematics

PDF  104KB

Physics

PDF   416KB

Chemistry

PDF   196KB

English

PDF   380KB

Answers

PDF   116KB
Special training college students

Japanese

PDF   544KB

English

PDF   380KB

Mathematics

PDF   104KB

Answers

PDF   80KB
 

Qualifying Examinations for Applicants for Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarships 2009 - Examination Questions (All PDF files)

Research students

Japanese

PDF   404KB

English

PDF   415KB

Answers

PDF   50KB
Undergraduate students

Japanese

PDF   404KB

English

PDF   415KB

Mathematics(A)

PDF   49KB

Mathematics(B)

PDF   49KB

Physics

PDF   242KB

Chemistry

PDF   156KB

Biology

PDF   384KB

Answers

PDF   162KB
College of technology students

Japanese

PDF   297KB

Mathematics

PDF   67KB

Physics

PDF   146KB

Chemistry

PDF   160KB

English

PDF   501KB

Answers

PDF   134KB
Special training college students

Japanese

PDF   184KB

English

PDF   504KB

Mathematics

PDF   79KB

Answers

PDF   72KB
 

Qualifying Examinations for Applicants for Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarships 2008 - Examination Questions (All PDF files)

Research students

Japanese(A)

PDF   165KB

Japanese(B)

PDF   210KB

Japanese(C)

PDF   265KB

English

PDF   290KB

Answers

PDF   73KB
Undergraduate students

Japanese(A)

PDF   165KB

Japanese(B)

PDF   210KB

Japanese(C)

PDF   265KB

English

PDF   290KB

Mathematics(A)

PDF   31KB

Mathematics(B)

PDF   35KB

Physics

PDF   106KB

Chemistry

PDF   110KB

Biology

PDF   217KB

Answers

PDF   162KB
College of technology students

Japanese(A)

PDF   105KB

Japanese(B)

PDF   177KB

Japanese(C)

PDF   180KB

Mathematics

PDF   45KB

Physics

PDF   93KB

Chemistry

PDF   99KB

English

PDF   313KB

Answers

PDF   135KB
Special training college students

Japanese

PDF   108KB

English

PDF   311KB

Mathematics

PDF   52KB

Answers

PDF   57KB
Japanese studies students

Japanese

PDF   896KB

Answers

PDF   32KB
 
 

Qualifying Examinations for Applicants for Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarships 2007 - Examination Questions (All PDF files)

Research students

Japanese(A)

PDF   163KB

Japanese(B)

PDF   204KB

Japanese(C)

PDF   222KB

English

PDF   283KB

Comments