พร้อมหรือยังกับการสอบแพทย์ กสพท.56


  UploadImage


พร้อมหรือยังกับการสอบแพทย์ กสพท.56


          ใกล้ถึงเวลาแห่งเทศกาลสอบของน้องๆ ม.ปลายเข้ามาทุกที...ไม่ว่าจะเป็นการสอบประจำภาคเรียนของแต่ละโรงเรียน การสอบตรงรับตรง การสอบ GAT/ PAT สอบ O-NET รวมทั้งอีกหนึ่งการสอบคัดเลือก สำหรับน้องๆ ที่ใฝ่ฝันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอ...การสอบแพทย์ กสพท. นั่นเองรายวิชาและสัดส่วนคะแนนในการคัดเลือกเข้าศึกษา ปี 2556

UploadImage          โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกแพทย์ กสพท. ปีการศึกษา 2556 ยังเหมือนกับของปีการศึกษา 2555 คือ วิชาเฉพาะแพทย์ 30% บวกกับ 7 วิชาส