พร้อมหรือยังกับการสอบแพทย์ กสพท.56


  UploadImage


พร้อมหรือยังกับการสอบแพทย์ กสพท.56


          ใกล้ถึงเวลาแห่งเทศกาลสอบของน้องๆ ม.ปลายเข้ามาทุกที...ไม่ว่าจะเป็นการสอบประจำภาคเรียนของแต่ละโรงเรียน การสอบตรงรับตรง การสอบ GAT/ PAT สอบ O-NET รวมทั้งอีกหนึ่งการสอบคัดเลือก สำหรับน้องๆ ที่ใฝ่ฝันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอ...การสอบแพทย์ กสพท. นั่นเองรายวิชาและสัดส่วนคะแนนในการคัดเลือกเข้าศึกษา ปี 2556

UploadImage          โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกแพทย์ กสพท. ปีการศึกษา 2556 ยังเหมือนกับของปีการศึกษา 2555 คือ วิชาเฉพาะแพทย์ 30% บวกกับ 7 วิชาสามัญอีก 70% ซึ่งแบ่งเป็น 7 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 40% วิชาคณิตศาสตร์ 20% ภาษาอังกฤษ 20% วิชาภาษาไทย 10% และสังคมศึกษา 10% รวมทั้งหมด 100% และน้องๆ ที่จบ ม.6 ในปีการศึกษา 2555 ต้องสอบ O-NET ของปี 55 โดยต้องมีคะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า 60%          ทีนี้เรามาดูปฏิทินการรับสมัครของปี 2556 กันบ้าง จะได้เตรียมตัวลงสนามสอบด้วยความมั่นใจUploadImage          จากนั้น เราลองมาดูสถิติคะแนนสูงสุด- ต่ำสุด ของปีการศึกษา 2555 กัน...


UploadImage          แถมคะแนนสูงสุด- ต่ำสุดย้อนหลังตั้งแต่ปี 2552-2555 ของแต่ละสถาบัน

 UploadImage          ข้อมูลสำคัญอีกอย่างที่จะช่วยให้น้องๆ เตรียมตัวได้อย่างเป็นระบบก็คือ คณะและสถาบันที่ร่วมสอบคัดเลือกพร้อมกับจำนวนที่รับนั่งเอง

   UploadImage          เมื่อเราทราบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ปฏิทินการสมัครการสอบ สถิติคะแนนสูงสุด- ต่ำสุด รวมทั้งจำนวนรับที่แต่ละคณะ/ สถาบันรับแล้ว ก็ต้องมาวางแผนในการอ่านหนังสือ เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเพื่อลงสู่สนามสอบอย่างมั่นใจกันต่อไป ซึ่งนอกจากน้องๆ สามารถอ่านตำราเรียนปกติแล้ว ทางลัดที่จะช่วยประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือก็คือ การหาแนวข้อสอบย้อนหลังมาศึกษา เพื่อจะได้รู้แนวของข้อสอบว่าเป็นอย่างไร ก็จะช่วยให้น้องๆ อ่านหนังสือได้ตรงและแม่นยำขึ้น          นอกจากนั้นแล้ว แนะนำอีกวิธี...วิธีนี้หากน้องๆ คนไหนที่มีรุ่นพี่สอบติดในโครงการนี้นับว่าได้เปรียบคนอื่นๆ มาก เราสามารถที่จะสอบถามประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่ได้เลย...ซึ่งส่วนมากที่ได้ยินมาจากรุ่นก่อนๆ หลายคนพูดตรงกันว่า ในการสอบ 7 วิชาสามัญ.....ภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง ในการทำข้อสอบ 80 ข้อ Part ที่เป็น Reading เนื้อความจะยาวมาก ซึ่งถ้าน้องๆ ใช้เวลาในการอ่านตรงนี้มากเกินไปก็จะทำให้ทำข้อสอบไม่ทัน ฉะนั้น ทางหนึ่งก็คือ ฝึกอ่านเยอะๆ ฝึกทำข้อสอบเยอะๆ และบริหารจัดการเรื่องเวลาให้ดี จะได้ไม่พลาด.....วิชาคณิตศาสตร์ว่ากันว่าโดยรวมแล้วง่ายกว่าการสอบ PAT1 ตัวอย่างข้อสอบ เช่น มีข้อหนึ่งถามว่า ในการจัดเด็ก 7 คน ซึ่งมีอายุ 1 2 3 4 5 6 7 ขวบ นั่งเก้าอี้ 7 ตัว ซึ่งติดหมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 โดยกำหนดให้เด็กที่จะนั่งเก้าอี้หมายเลข K ต้องมีอายุมากกว่า หรือเท่ากับ K - 1 ขวบ จะมีจำนวนวิธีในการจัดเท่ากับข้อใด เป็นต้น.....วิชาฟิสิกส์ จะออกของ ม.5 เยอะที่สุด..... วิชาภาษาไทย จะเน้นเรื่องอนุมาน และจะเป็นแนววิเคราะห์ซะส่วนใหญ่..... วิชาสังคมศาสตร์ ก็จะเป็นเรื่องหลักจริยธ