SPU : พลังเล็กๆกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่..! ดิจิทัลมีเดีย SPU จับมือ กลุ่มKi

UploadImage
นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกับกลุ่มวีเจ kitty live Thailand ร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม ช่วยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ทำความสะอาดพื้นถนนและจัดเก็บเศษขยะมูลฝอยบริเวณถนนสีลม โดยเริ่มจากด้านหน้าโรงแรมดุสิตธานียาวไปจนสุดถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อช่วยเหลือสังคมและสร้างความภูมิใจในตัวเอง ซึ่งทำให้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รู้สึกตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการออกมาช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560  ที่ผ่านมา  สังคมจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นหากทุกคนมีน้ำใจ เสียสละและสามัคคี
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม  #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #คณะดิจิทัลมีเดีย SPU
UploadImageUploadImage

Comments