SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาและ

UploadImage
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ขอเชิญชวนคุณครู อาจารย์ และน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

เข้าร่วมโครงการอบรมหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นและระบบบสมองกลอัจฉริยะ
SPU Engineering Challenge : Line Tracking Robot WORKSHOP
…ก้าวแรกสู่การเป็นนักประดิษย์หุ่นยนต์อัจฉริยะ


ระยะเวลาการอบรบ  1 - 2 มิถุนายน 2560
รายละเอียดกิจกรรม
1 มิถุนายน 2560  อบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2 มิถุนายน 2560  Workshop
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริงในเดือนสิงหาคม 2560
 
สมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!  (รับจำนวนจำกัด 20 ทีม)
*ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกคน
คลิกดูรายละเอียดโครงการ
คลิกที่นี่...ดาวโหลดใบสมัคร
 
ส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง  22 พฤษภาคม 2560

เนื้อหาการอบรม
1.การออกแบบระบบหุ่นยนต์ (Robot System Design)  
2.การเคลื่อนที่หุ่นยนต์ (Robot Kinematics Model)
3.การตรวจรู้ของหุ่นยนต์ (Sensors)
4.การควบคุมการเคลื่อนที่ (Motion Control)
5.การเขียนโปรแกรม (ภาษาซี) สำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่
6.การเขียนโปรแกรมด้วยอัลกอริทึมสำหรับหุ่นยนต์วิ่งตามเส้น (Line Tracking Robot Algorithm)
7.ทดสอบการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ ( Implementation and Evaluation)

สอบถาม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
โทร. : 02-579-1111 Fax: 02-579-1111 ต่อ 2147
Email:  wanayuth.sa@spu.ac.th
 #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะวิศวกรรมศาสตร์SPU #SPU

Comments