SPU : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะนักศึกษา Busan University of

UploadImageอาจารย์นัทธพร เพียรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Busan University of Foreign Studies - Republic of Korea เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการสายการบิน SPU Airlines  ห้องสมุด และห้องปฎิบัติการและส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม      เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัยศรีปทุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานวิเทสสัมพันธ์ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Busan University of Foreign Studies ในการเข้าเยี่ยมชมและหารือในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ SPU

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

Comments