SPU : ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี บริษัทการบินไทย จำกัด (มห

UploadImage
ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความดีแก่ คุณจุลรัตน์ ศิวะศริยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคลากร ผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษา ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่  ในงานพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560  ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.( บางเขน) เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
#เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ ม.ศรีปทุม #47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

Comments