SPU : เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ว.ท่องเที่ยวและการบริการ SPU ทั

UploadImage
ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว SPU บางเขน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ ในการทัศนศึกษาเส้นทางปราสาทหินและสถานที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่งอารยธรรมอีสานใต้ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา เป็นต้นซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเก็บเส้นทางเพื่อมีสิทธิ์ขอรับบัตรมัคคุเทศก์ ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #47ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ
UploadImageUploadImageUploadImage

Comments