Auckland Edinburgh College เรียนภาษาที่ NZ จบแล้วเรียนต่อได้

UploadImage
เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ เรียนจบเข้ามหาลัยทันทีไม่เอาไอเอลกับ Auckland Edinburgh College
 
Auckland Edinburgh College เป็นสถาบันสอนภาษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ Auckland  น้องๆสามารถ สัมผัสธรรมชาติที่งดงามและ สามารถฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษกับคนนิวซีแลนด์ได้อย่างเต็มที่ ค่าเล่าเรียนที่นี่ก็ไม่แพง  คณาจารย์ที่สอนที่นี่เปี่ยมด้วยความสามารถ  พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มีห้องนันทนาการสำหรับพักผ่อนระหว่างเรียนของนักศึกษา, ห้องสมุด,ห้อง chat room, บริการอินเตอ