สถาบัน FLS ของมะกันจัดส่วนลด 25% ให้ทุกคอร์สทุก campus

UploadImage
แจ้งข่าวดีจ้า! FLS International – USA ราคาปีหน้า 2017 ถูกลงไปอีก (ทั้งค่าเรียนและค่า Housing ลดลง)   
 FLS International นักเรียนได้รับส่วนลด 25 %  จากค่าเรียนปกติของหลักสูตร:  
-Vacation English (3 ชม ต่อวัน)
-General English (4 ชม ต่อวัน)
-Intensive English (5 ชม ต่อวัน)
-Academic English (6 ชม ต่อวัน)
-All Test  Preparation - TOEFL , IELTS, TOEIC, SAT, GMAT, GRE  (6 ชม ต่อวัน)

New High School Completion / UCI Certificate Program (6 ชม ต่อวัน)
 

เงื่อนไข
-รับส่วนลด 25% สำหรับ นักเรียนที่สมัครเรียนตั้งแต่ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป + ค่าใบสมัครอีก $150 ทันที  
-เริ่มเรียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2017 สำหรับ FLS ทุก Campus (Los Angeles , Las Vegas, Tennessee, New Jersey, Boston , Pennsylvania)    
-ไม่สามารถใช้ promotion นี้ร่วมกับ promotion หรือส่วนลดอื่นๆ

UploadImage
เอกสารประกอบข่าว

Comments