เตรียมตัว!ทุนของธนาคารกรุงเทพเรียนป.โทในประเทศ-ต่างประเทศ

UploadImage

ทุนการศึกษาภาคเอกชนสายงานธนาคารที่น่าสนใจซึ่งมอบให้นักศึกษาไทยเป็นประจำทุกปีก็คือทุนของธนาคารกรุงเทพ โดยในทุก ๆ ปีจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป

เพราะฉะนั้น ใครที่สนใจก็ควรเตรียมพร้อมไว้แต่เนิ่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติทางการเรียน

ในเว็บไซต์ของ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แนะนำข้อมูลทุนการศึกษาเอาไว้ เข้าไปดูเพื่อเตรียมตัวกันครับ...
http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/BBLSCHOLARSHIP/Pages/BBLScholarship.aspx

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย 

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร

ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และ ในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.bangkokbank.com

จะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล 
(66) 0-2296-8358 
nantiya.anu@bbl.co.th

Comments