เรียนด้านเภสัชฟรีที่เมืองจีน

UploadImage

โอกาสสำหรับคนสนใจเรียนสาขาเกี่ยวกับเภสัชกรรม เมื่อChina Pharmaceutical University หรือมหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเมืองหนานจิงของจีนกำลังเปิดรับสมัครชิงทุนเต็มจำนวนบวกค่าครองชีพและอื่น ๆ รวมกว่า 50 ทุนทั้งปริญญาโทและเอก 
          China Pharmaceutical University (CPU)เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยหลักใน“211 projects”โครงการภายในต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการจีน สถาบันแห่งนี้เป็นที่รู้จักมายาวนานในประวัติศาสตร์ ในการเป็นผู้นำในทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1936 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกทางด้านเภสัชกรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน
         China Pharmaceutical University Scholarship for International Students in China, 2017 เป็นโปรแกรมทุนที่ให้แก่ผู้สมัครจากต่างชาติ ในการศึกษาระดับปริญญาโท 37 ทุน และปริญญาเอก 24 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2017-2018 ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้CPUก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างชื่อเสียงสถาบันการศึกษาระดับสูงของจีนให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น โดยผู้สมัครต่างชาติที่สมัครโปรแกรมภาษาจีนต้องผ่านการทดสอบภาษาจีน ส่วนหากสมัครโปรแกรมภาษาอังกฤษ ต้องแสดงคะแนนภาษาอังกฤษ(IELTS หรือ TOEFL)ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเรียนเต็มจำนวน ที่พัก(หอพักมหาวิทยาลัย)  เงินเดือน(ปริญญาโทเดือนละ CNY 3,000/ปริญญาเอก CNY 3,500) รวมไปถึงประกันในเรื่องการักษาพยาบาล
        สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่มีสัญชาติจีน และมีสุขภาพดี
-ไม่มีสถานะเป็นผู้กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของจีน
-จบปริญญาตรี และมีอายุต่ำกว่า 35 ปี(กรณีสมัครป.โท)และจบปริญญาโท อายุต่ำกว่า 40 ปี(กรณีสมัครป.เอก)
-มีผลการเรียนระดับยอดเยี่ยมและมีความสามารถโดดเด่นในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์
          ผู้สนใจสมัครขอทุน ภายในเดทไลน์ 15 เมษายน 2017 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงก์ต่อไปนี้
Application Form
Scholarship Link


โดยmr.sk@inter

 

Comments