ทุนเรียนปริญญาตรี-โทที่เช็ค

UploadImage

ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเช็ค Charles Universityมหาวิทยาลังใหญ่สุดในประเทศกำลังเปิดรับนักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนาเพื่อสมัครชิงทุนระดับป.ตรี-โท ด้านสังคมศาสนตร์โดยได้รับยกเว้นค่าเรียนในเทอมแรก บวกเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เดทไลน์ส่งใบสมัครถึง 30 เมษายน 2017
         Charles University มหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ค ตั้งอยู่ในกรุงปราก โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1348 นอกจากนี