ทุนเรียนปริญญาตรี-โทที่เช็ค

UploadImage

ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐเช็ค Charles Universityมหาวิทยาลังใหญ่สุดในประเทศกำลังเปิดรับนักศึกษาจากชาติกำลังพัฒนาเพื่อสมัครชิงทุนระดับป.ตรี-โท ด้านสังคมศาสนตร์โดยได้รับยกเว้นค่าเรียนในเทอมแรก บวกเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เดทไลน์ส่งใบสมัครถึง 30 เมษายน 2017
         Charles University มหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ค ตั้งอยู่ในกรุงปราก โดยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1348 นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของยุโรปตอนกลาง และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งหากพูดถึงทั้งทวีปยุโรป
         Czech Ministry of Education Development Scholarships in Czech Republic,2017-2018 เป็นทุนที่ให้โดย Faculty of Social Sciences ของ Charles University ภายใต้การสนับสนุนของCzech Ministry of Education, Youth and Sport  สำหรับผู้สมัครเรียนที่คณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2017/2018  ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
        ผู้ได้รับการพิจารณาให้ทุนจะได้รับยกเว้นค่าเรียนในเทอมแรก บวกกับได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 1 ครั้ง จำนวน 50 000 CZK (ประมาณ 2050 EUR) โดยในภาคเรียนที่สองจะไม่มีการช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติม
        สำหรับเดทไลน์ในการสมัครขอทุน 30th April 2017 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครหรือ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมทาง..,
Application Form
Scholarship Link

โดยmr.sk@inter

Comments