ทุนให้นักศึกษาวิศวะเรียนปริญญาตรี-ปริญญาเอก

UploadImage

บริษัท อาโตเทค เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิศวเคมี โดยโครงการนี้เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เคมีอุตสาหรรม

มอบทุนการศึกษาให้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก ตามโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิต PCB และบริษัท อาโตเทค 

การรับสมัคร
เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในเดือน ธันวาคม 2559

 ระยะเวลาของโครงการเริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลทุนการศึกษาและการรับสมัครภาพจากhttp://careerdc.com.au/industries/chemical-engineering-internships/


โดยtui sakrapee

Comments