ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

UploadImage

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครข้อเสนอทุน "โครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ" ประจำปี 2560

เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์หรือนักวิจัยที่ทำงานวิจัยกับภาคเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรม กระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และการผลิตสมัยใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยมี ดร.กรุณา ตู้จินดา เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการฯ

 
ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานย


รายละเอียดต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง
https://goo.gl/dwG7Cn

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
สำนักงานชุดประสานงานโครงการ
โทร 02-150-9561
อีเมล trf.aeg@gmail.com

ภาพจาก 
http://www.lorom.com/market/automotive/

โดยtui sakrapee

 

Comments