เรียน ป.โท ที่สวีเดนมีทุน 75%

UploadImage

Chalmers University of Technology ในประเทศสวีเดนภายใต้การดำเนินการของChalmers Foundationกำลังเปิดให้ทุนกับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมโดยพิจารณาจากเกรดเป็นหลัก เพื่อไปเรียนระดับปริญญาโท ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน 75% ของค่าเรียนแต่ละเทอมตลอดโปรแกรม 2 ปี
        Chalmersเป็นมหาวิทยาลัยก้าวหน้าตั้งอยู่ในเมืองโกเธนเบิร์กของสวีเดน ที่นี่จัดเป็นแคมปัสที่สวยงามและเป็นสถาบันที่มีพลังขับเคลื่อนในเรื่ององค์ความรู้ของโลกจนกลายเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและนานาชาติในเรื่องการศึกษา วิจัยและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายที่นำไปสู่การปฎิบัติได้
        ล่าสุดมูลนิธิของมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศข่าวการให้ทุน Chalmers University of Technology Masters Scholarships in Sweden, 2017 จำนวนมากแก่ผู้สมัครทุกเชื้อชาติทั้งในและนอกสหภาพยุโรป เพื่อเป็นส่วนลดค่าเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยการพิจารณาผู้สมัครเพื่อรับทุนโปรแกรมปริญญาโทจะดูจากผลการเรียน หรือเกรดเฉลี่ย รวมไปถึงสถานะของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาในประเทศตน(รวมถึงอันดับมหาวิทยาลัยดังกล่าวในการจัดอันดับนานาชาติ) นอกจากนี้ผู้สมัครจากนอกยุโรปต้องแสดงหลักฐานในเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย
          สำหรับสาขาในการเรียนภายใต้ทุนจะถูกกำหนดเป็นประจำทุกปีโดยประธานมหาวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2017/18 ไม่ จำกัดสาขาแต่จะให้ตามสาขาเป้าหมายของการศึกษาที่กำหนดโดยการจัดการของมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครต่อสาขานั้น โดยดูจากปีการศึกษาก่อนหน้านี้
         ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน 75% ตลอด 4 เทอมของโปรแกรม 2 ปี อีกทั้งผู้ที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดในการเรียนปีแรกอาจได้รับการเพิ่มทุนเป็น 85% ของค่าเรียนในปีที่สองซึ่งเป็นทีสุดท้าย
         ผู้สนใจดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ ภายใน 16 มกราคม 2017 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง..,
Online Form
Scholarship Link

โดยmr.sk@inter

Comments