เรียน ป.โท ที่สวีเดนมีทุน 75%

UploadImage

Chalmers University of Technology ในประเทศสวีเดนภายใต้การดำเนินการของChalmers Foundationกำลังเปิดให้ทุนกับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ ที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมโดยพิจารณาจากเกรดเป็นหลัก เพื่อไปเรียนระดับปริญญาโท ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน 75% ของค่าเรียนแต่ละเทอมตลอดโปรแกรม 2 ปี
        Chalmersเป็นมหาวิทยาลัยก้าวหน้าตั้งอยู่ในเมื