ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ

UploadImage


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)

 เปิดรับสมัครเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ – 28 ตุลาคม 2559

ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 28 October 2016 at 16.30

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://grad.ku.ac.th
หรือ ซื้อซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50 บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70 บาท ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ควรสั่งซื้อก่อนเปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์

ขั้นตอนในการสมัคร
การส่งหลักฐานการสมัคร
-ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
-ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เท่านั้น)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2559

ติดต่อ...บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th
ที่มา - http://www.grad.ku.ac.th

Comments