ม.บูรพารับสมัครนศ.นิติศาสตรบัณฑิต เรียนเป็น ป.ตรีใบที่ 2

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปริญญาตรีใบที่ 2+ ประจำปีการศึกษา 2559
 
รับสมัคร ผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี ศึกษาเฉพาะวิชาเฉพาะและวิชาเลือกทางนิติศาสตร์ (ไม่ต้องศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป )

- เกณฑ์การรับพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์ 100 % (ไม่มีสอบข้อเขียน)
- เวลาเรียน- เรียนเฉพาะ วันเสาร์ และ อาทิตย์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2559
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS2) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 

โทร 038-102369 ต่อ 116 


รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เอกสารประกอบข่าว

Comments