ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯให้ป.โท-เอก

ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุส

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559 

โครงการนี้มอบทุนการศึกษาให้ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2559

 ดูรายละเอียดได้ทาง www.parliament.go.th และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7 


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2357-3155 โทรสาร 0- 2357 -3193

ที่มา - มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7
ภาพประกอบจาก-culturehfjk.blogspot.com

Comments